fbpx
Preloader image

Principer för dataskydd och informationsdokument
1. Innehavare av register
Söderby-Boden Oy Ab
Gamla Söderbyvägen 44
07390 Storpellinge
019540699
islandriddles@gmail.com
Företags-ID 2244515-8
2. Person som ansvarar för registret och / eller kontaktpersonen
Erika Englund
Söderby-Boden Oy Ab
Gamla Söderbyvägen 44
07390 Storpellinge
019540699
islandriddles@gmail.com
3. Registerets namn
Söderby-Boden Oy Ab online kundregister
4. Syfte att behandla personuppgifter / syftet med registret
Syftet med detta register är att möjliggöra online-handel via Söderby-Boden webplatformer, såsom överföring av orderinformation, faktureringsinformation, betalningsbekräftelse eller bearbetningsinformation mellan säljaren och kunden. Dessutom är syftet med registret att möjliggöra för kundtjänst att kontakta och upprätthålla kundrelationen och direkt marknadsföring när kunden inte är förbjuden.
5. Registerets informationsinnehåll
För-och efternamn
Adress
Postdistrikt
Telefonnummer
E-postadress
Företag frågas också:
Namnet på företaget
6. Regelbundna informationskällor
Information samlas in via elektroniska formulär på Bokun Online Service. Kunder skriver in denna information personligen vid beställning från webbplatsens onlinebutik.
7. Regelbundna avslöjanden och överföringar av uppgifter utanför EU eller EES
Informationen vidarebefordras inte separat och förblir enbart hos regulatorn. Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
8. Registerskyddsprinciper
9. Manuellt material
Om manuellt material skrivs ut från registret lagrat i datorn, kommer materialet att hållas i ett låst tillstånd och den registeransvarige och lagstadgade myndigheter har bara tillgång till materialet.

10. Information lagrad i ett datorsystem
Registret finns på Bokun.io-servern, som är värd på ett hanterat datacenter. Fullständig registerinformation är endast tillgänglig för registrarens tekniska underhållspersonal. Service för att kontakta och upprätthålla kundrelationer och direktmarknadsföring, såvida det inte är förbjudet av kunden.

11. Inspektion och utövande av inspektion
Alla har rätt till tillgång till uppgifter om dem. Inspektionsrätten är gratis en gång per år. Begäran om verifiering måste göras skriftligen med handskrivet brev eller personligen hos den registeransvarige.
12. Korrigering av information och implementering av korrigering av information
Alla har rätt att få informationen i registret rättade. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och på ett tillräckligt individuellt sätt.
13. Eventuella andra rättigheter
Enligt artikel 30 i personuppgiftslagen ska “den registrerade ha rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla personuppgifter som rör honom för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsmätning samt för personlig data och släktforskning.
Begäran om inspektion, korrigering och förbud mot behandling av personuppgifter ska riktas till:
Erika Englund
Söderby-Boden Oy Ab
Gamla Söderbyvägen 44
07390 Storpellinge
019540699
islandriddles@gmail.com
Cookies
Denna webbplats använder cookies. Webbplatsen skickar en liten fil till din webbläsare som lagras på din dators hårddisk. Det finns båda (tillfälliga) session-ID-cookies som stängs när du stänger din webbläsare och ihållande cookies som är lagrade på din dators hårddisk. Syftet med denna cookie är att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Om du är en registrerad användare kontrollerar cookien också inloggning och åtkomst till sidor som endast är för registrerade användare. Cookies används för att spåra och visa användarintressen och därmed påverka användbarheten för tjänsten. Webbläsare accepterar i allmänhet cookies automatiskt. Vid behov kan cookies inaktiveras i webbläsarinställningarna, vilket tar bort funktionen.
Reklamkakor kan användas för att optimera reklamupplevelsen för serviceanvändaren. Vissa tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan också använda kakor eller webbläsare (1 pixel bildfil) för att förbättra reklamupplevelsen.
Informationen som samlas in via cookies och webbläsare innehåller inte användarens personliga information. Det kan användas för att associera aktiviteter som utförs online med en specifik person.