fbpx
Preloader image

Allmänna villkor för Söderby-Boden Oy Ab (Island Riddles)

Inledande
Söderby-Boden Oy Ab erbjuder sina kunder en äventyrsstig på Pellinge. Dessa vandringsleder kallas Island Riddle rutter. Rutterna inkluderar en osynlig väg och uppgiftsstationer. Stationen inkluderar ett spel, en enhet och / eller en beskrivning som gör det möjligt för deltagaren att bestämma platsen för nästa station. Om deltagaren inte kan lösa uppgiften finns ett tipshäfte som hjälper vidare och hjälp går även att få via telefon.

Dessa allmänna villkor beskriver de avtalsmässiga rättigheterna och skyldigheterna för Söderby-Boden Oy Ab och deltagarna på rutten.

1. De avtalsslutande parterna
1.1 Tjänsteleverantören
Söderby-Boden Oy Ab, med hemvist i Pellinge (“Söderby-Boden” eller “tjänsteleverantören”).

1.2 Deltagare
Deltagare (nedan kallad “Deltagare” eller “Kunder”) klassificeras som individer eller grupper:
– “Individer” betyder små grupper på 1 till 6 personer
– “grupper”: stora grupper på minst sju personer
2. Upphandlande
2.1 Tillhandahållande av tjänster
Söderby-Boden erbjuder sina tjänster på Internet via sin webbplats.

2.2 Ordern

2.2.1 Individer
Genom att klicka på “Boka” -knappen kommer en individ att göra ett bindande köp för en Island Riddle-äventyr. Ett avtal med en person kommer att ingås när Söderby-Boden skickar ett e-postmeddelande med bokningsbekräftelse och instruktioner om Island Riddles.

2.2.2 Grupper
Grupper kan be om ett icke-bindande erbjudande från Söderby-Boden per telefon eller e-post. Avtalet träder i kraft när Söderby-Boden skickar ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse.
2.2.3 Godkännande av avtalsvillkor
Genom att boka Island Riddles, samtycker alla deltagare villkorslöst till de priser som visas online (för individer) eller på erbjudandet och till evenemangsavgiften (för grupper) och dessa allmänna villkor.

2.3 Betalning
Individer betalar Island Riddle-betalningar online eller vid Covid-19 undantagsvis även vid ankomst..För gruppbeställningar skickar Söderby-Boden en faktura för hela beloppet per post eller e-post.

Betalningstjänstleverantör
Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar som betalningsmäklare och leverantör av betaltjänster i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail plc visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller korträkningen och vidarebefordrar betalningen till säljaren. Paytrail plc har licens som betalningsinstitut. Vid reklamation ska du först kontakta leverantören.
Paytrail plc, affärs-ID: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 020 718 1830
www.paytrail.com

3. Ändring av avtalet

3.1 Individer

3.1.1 Ingen ångerrätt

Beställningar kan inte avbrytas, men kan ändras eller flyttas. Om deltagarna inte kan delta i evenemanget måste individer informera tjänsteleverantören omedelbart och minst 48 timmar före den första bokningens starttid. Du kan ändra din Island Riddle-beställning genom att ta kontakt med oss.

3.1.2 Ändra en order

Antalet deltagare kan ökas till högst sex. Deltagarna kan byta till en annan tid på samma dag gratis. Detta måste göras 24 timmar innan den första bokningens starttid. Du kan ändra din Island Riddle-beställning genom att ta kontakt.

3.2 Grupper

3.2.1 Ingen ångerrätt
Beställningar kan inte avbrytas, men kan ändras eller flyttas.

3.2.2 Ändra en order
Efter bokningen kan antalet deltagare minskas upp till tre dagar före det överenskomna avresedatumet. Om antalet deltagare reduceras två dagar före eller efter avresedatum återbetalas 50% av anmälningsavgiften från det ursprungliga beställningsbeloppet.

3.2.3 Ändra avresedatum
Beställningen kan flyttas till en annan dag med gratis avgångstider utan extra kostnad när överföringen sker tre dagar före det avtalade avgångsdatumet. Om gruppdeltagande inte kan skjutas upp till ett annat datum kommer abonnemangsbeloppet att debiteras fullt ut.

4. Servicens omfattning

4.1 Dina tjänster
Island Riddle Route består av en mängd olika tjänster. Eftersom rutten ständigt förbättras kan det finnas små skillnader mellan order. Söderby-Boden förbehåller sig rätten att ändra tjänsterna på webbplatsen även med kort varsel.
Följande tjänster listas i tjänsteleverantörens tjänstelista:
– Användning av prenumererad Island Riddle Route
– Bokning och informationstjänster – Använda en rådgivningstjänst via SMS eller telefon – Tjänster som krävs för spelet, t.ex. – Uthyrning av utrustning
Listan över tjänster som nämns i bokningsbekräftelsen och / eller order bestämmer omfattningen av tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören.
Bekräftelse på Island Riddle Reservation ger innehavaren rätt att använda den rutt och utrustning som behövs för spelet.
5. Garanti

Island Riddle Route går utomhus och kontrollerna är tillgängliga för alla.
Trots regelbundna kontroller och ruttunderhåll är det sålunda möjligt att enskilda kontroller kan vara ur drift (eller endast delvis i drift). I en sådan situation har deltagarna inte rätt till några garantikrav från Söderby-Boden.
Dessutom gäller garantin inte i avsaknad av råd, instruktioner eller annan information.

6. Villkor för deltagande

6.1 Krav från deltagarna

Deltagarna måste kunna gå på spåren och navigera längs kartan. Detta kräver en normal känsla av riktning. Ingen lokal eller regional kunskap krävs.
Den rekommenderade minimiåldern är sex år. För klassrum rekommenderas deltagande från klass 1, där varje grupp har en vårdnadshavare om minst 16 år.
Barn får endast delta med sina föräldrar eller med en vårdnadshavare som är 16 år eller äldre. Varje lag måste ha minst en person över 16 år.

6.2 Utrustning som krävs av deltagarna

Följande utrustning krävs på Island Riddle Route:
– varje team måste ha minst en smart telefon med internetåtkomst för att ta emot och ringa samtal; deltagarna ansvarar för samtals- och användaravgifter.
– vardagskläder och bra skor som passar de speciella väderförhållandena.

7. Ansvarsfrågor och försäkring

Deltagarna reser på Island Riddle-rutten på egen risk. Det är upp till varje enskild deltagare att bestämma om de behöver försäkring.
Söderby-Boden ansvarar inte för någon direkt eller indirekt person- eller egendomsskada orsakad av användningen av Island Riddle Route och dess kontroller.
8. Sekretess

Uppgifter samlas in, lagras och behandlas för Island Riddle-beställningen enligt lag.
Personlig information, som den som lämnades vid beställningstillfället eller via e-post (som namn och kontaktinformation), används endast för korrespondens med kunden och behandlas enbart för det ändamål för vilket informationen tillhandahålls. Personlig information kommer att lämnas ut till tredje part endast när det är nödvändigt av affärsskäl. Personlig information kan också lämnas ut när det krävs enligt lag eller uttryckligen godkänts av kunden.
Alla tjänster från tredje part som används för att behandla data omfattas av bestämmelserna i lagarna om dataskydd. Kunden samtycker till att all deltagarinformation kan lämnas ut till Helpdesk-personalen och använda partnerföretag för förfrågningar och nödsituationer.

9. Upphovsrätt

Upphovsrätt och alla andra rättigheter på Islas gåtväg, startdokument, planer, bilder, texter och annat Söderby-Bode-material kvarstår hos tjänsteleverantören.
Reproduktion, överföring, avslöjande eller publicering av någon Island Riddle Idea, startdokument och / eller andra produkter från Söderby-Boden, oavsett i elektronisk eller annan form, är förbjudet och kommer att leda till åtal enligt civil- och / eller straffrätt.

10. Andra allmänna bestämmelser

10.1 Delbarhet och täckning av avtalsvillkor

Om någon bestämmelse i avtalet mellan Söderby-Boden och dess kunder är ogiltig eller blir ogiltig påverkas inte giltigheten för de andra bestämmelserna i avtalet. Parterna i den ogiltiga beställningen ska ersätta den ogiltiga beställningen med en giltig order så nära den ogiltiga beställningen som möjligt. Denna bestämmelse gäller för eventuella kryphål i avtalet, i tillämpliga delar.

10.2 Ändringar av de allmänna villkoren

Söderby-Boden förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst utan föregående meddelande. Den version som finns tillgänglig på webbplatsen vid tidpunkten för kontraktet är giltig.

10.3 Jurisdiktion och tillämplig lag

Avtalsförhållandet mellan tjänsteleverantören och dess kunder regleras av finsk lag. Tvister rörande avtalet kommer att lösas i Helsingfors, Finland.
Datum: januari 2020